Werkzaamheden Zuidkampweg

In de week van 25 september wordt gestart met de werkzaamheden aan de Zuidkampweg vanaf de kruising met de Vanekerbeekweg tot en met de kruising van de Transportweg. Ook wordt het plein ter hoogte van Z5 vergroend.   

Gedurende de werkzaamheden zal dit gedeelte van de Zuidkampweg afgesloten worden en wordt al het verkeer omgeleid.

Tijdens de werkzaamheden aan de Zuidkampweg zullen ook de achterpaden van de Vanekerbeekweg meegenomen worden.

De verwachting is dat alle werkzaamheden eind oktober afgerond zijn, maar dit is afhankelijk van een aantal factoren en betreft slechts een schatting.

De aanwonenden ontvangen een brief van NTP met daarin extra toelichting.


Overig nieuws