Werkzaamheden Zuidkampweg

’t Vaneker is in beweging, er wordt volop gebouwd. Her en der in het landschap verrijzen bijzondere woningen en worden historische panden verbouwd tot een eigentijds woonhuis. Ook de openbare ruimte wordt al volop ingericht; straten, pleinen en fietspaden worden aangelegd. Vanaf 15 mei a.s. wordt gestart met de aanleg van nieuwe riolen en nieuwe bestrating. In dit bericht informeren we u daar graag over.

Wat gaat op welk moment gebeuren?
Vanaf 15 mei a.s. start NTP Infra met de opbreekwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden aan de Zuidkampweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart wordt met het leggen van een nieuw riool vanaf de ingang bij de Braakweg tot de Nijlandweg. Verkeer kan dan via de tijdelijk aangelegde toegangsweg het Zuidkamp bereiken. Zodra het riool is gelegd tot de Nijlandweg wordt vanaf de kruising van de Eschbeekweg richting de Braakweg een nieuwe bestrating aangebracht in de vorm van nieuwe gebakken klinkers. Hier vindt u een overzicht waarin de fasering van de werkzaamheden is weergegeven. De planning is dat de werkzaamheden in oktober gereed zijn.

Wachtershuisje
Het wachtershuisje wordt tijdelijk opgeslagen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rondom het huisje. Dit om het huisje te beschermen. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt het wachtershuisje teruggeplaatst.

Uw bereikbaarheid
Bewoners en bezoekers van 't Vaneker kunnen hinder ondervinden door de werkzaamheden die de aannemer uitvoert. Dit realiseren wij ons en we proberen, door gefaseerd te werken, de overlast zoveel mogelijk te beperken. ’t Vaneker is tijdens de werkzaamheden via de tijdelijke aangelegde toegangsweg vanaf De Braakweg te bereiken. Gedurende de werkzaamheden is de Zuidkampweg gestremd voor doorgaand verkeer. Tijdens het aanleggen van de nieuwe bestrating wordt per fase een omleidingsroute ingesteld. Met direct aanwonenden van het afgesloten deel van de Zuidkampweg worden aparte afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

Het overige (vracht)verkeer in ’t Vaneker vindt doorgang door het instellen van omleidingen via de omliggende wegen. Wij vragen de opdrachtgevers van de diverse (bouw)werkzaamheden aan panden/op kavels om de informatie te delen met de uitvoerend aannemer.

Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein achter de afzetting is op uw eigen risico. Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en medewerking!


Overig nieuws

Bezoekadres

Zuidkampweg 1
Enschede

Postadres

Bureau Kaveluitgifte 't Vaneker
Zuidkampweg 1
7524 NB Enschede

Contact

precieswatjewilt@vaneker.nl 053 - 48 000 91