Werkzaamheden Harenbergweg

Vanaf 23 augustus 2022 zal NTP starten met de werkzaamheden woonrijpmaken van de Harenbergweg.

In verband met deze werkzaamheden is de Harenbergweg in die periode afgesloten voor doorgaand
verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waardoor de overlast beperkt zal blijven. 

Aanwonenden van de Harenbergweg en Scholtenweg worden nog voor de bouwvak via een brief verder geïnformeerd.

Concept planning werkzaamheden Harenbergweg


Overig nieuws

Bezoekadres

Zuidkampweg 1
Enschede

Postadres

Bureau Kaveluitgifte 't Vaneker
Zuidkampweg 1
7524 NB Enschede

Contact

precieswatjewilt@vaneker.nl 053 - 48 000 91