Beheer en onderhoud openbare ruimte ’t Vaneker

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen ’t Vaneker ligt bij meerdere partijen. 

Welke partijen dit zijn en welk deel door hen onderhouden wordt, is aangegeven op de overzichtskaart.
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de openbare ruimte, dan kunt u hiervoor terecht bij de betreffende partij. De niet ingekleurde delen vallen nu nog onder Bureau Kaveluitgifte, maar zullen op termijn overgedragen worden aan de gemeente Enschede.


Overig nieuws