Aanleg groenplan centrum 't Vaneker

We zijn gestart met de aanleg van het Groenplan, de zogenaamde groene long aan weerszijden van de Zuidkampweg. Hierbij zal ook de wandelpadenstructuur verder uitgebreid worden en aansluiten op de reeds aangelegde paden.

Hiermee zou in het voorjaar worden gestart, na de winterstop. Het ontbreken van een echte winter de afgelopen maanden heeft er toe geleid dat de werkzaamheden vervroegd kunnen starten. De aannemer is daarom al begonnen met de plantvak grondverbetering.

Als het weer het toelaat gaan we vanaf half maart ook de planten en bomen aanbrengen en wordt de zone tussen Parkwonen en de nieuwe kavels met groen ingericht.

Tekeningen

Overig nieuws