Wegwerkzaamheden Zuidkampweg

NTP is gestart met het bouwrijp maken van de nieuw uit te geven kavels op de plek van de voormalige defensiecomplexen Z18 en Z95. 

De komende periode (tot aan de bouwvak) worden de riolering en fundering van de bouwwegen aangelegd. Na de zomer komen eerst de nutsbedrijven en daarna zal de tijdelijke verharding worden aangebracht en de rest van de werkzaamheden afgerond.

Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken, maar sommige werkzaamheden zullen af en toe tot een (zo kort mogelijke) omleiding of afzetting leiden.

Van 17 t/m 23 juni zal daarom de Zuidkampweg tussen de Harenbergweg en de Heetveldweg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer en zal je tijdelijk worden omgeleid.

Vragen?

Voor vragen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Gerard Fidom van NTP: 06 51 56 58 63.


Overig nieuws