Herziening bestemmingsplan onherroepelijk

Woensdag 29 maart heeft Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep over het bestemmingsplan ’t Vaneker 2013 herziening 1. Het beroep is ongegrond verklaard.

Woensdag 29 maart heeft Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep over het bestemmingsplan ’t Vaneker 2013 herziening 1. Het beroep had betrekking op de gewijzigde verkaveling aan  de Zuidkampweg.(locatie sporthal en omgeving). Het beroep is ongegrond verklaard. Raad van State stelt onder meer dat  de mogelijkheden om waardevol bos in te passen niet minder is geworden.  Ook wordt opgemerkt dat het plandeel met de bestemming “Groen” groter is geworden, onder meer ter plaatse van de strook tussen de appellant en het bestreden plandeel.  Van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat is geen sprake, aldus de Raad van State.

Dit betekent dat de herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en dat de op deze plek geprojecteerde 5 kavels volgens plan kunnen worden uitgegeven.  ADT is voornemens om  in het najaar van 2017 deze kavels op de markt te brengen.

Volledige uitspraak kunt u nalezen op de website van de Raad van State.


Overig nieuws