Werkzaamheden Zuidkampweg: overlast beperken

Vanaf vrijdag 8 december a.s. wordt het laatste stuk van de Zuidkampweg voorzien van nieuwe bestrating in de vorm van nieuwe gebakken klinkers. Deze werkzaamheden zullen tot de kerstvakantie duren. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de ingang van de Zuidkampweg tot de Transportweg.

’t Vaneker is in beweging, er wordt volop gebouwd. Zoals u wellicht weet zijn we vanaf 15 mei jl. druk bezig met de aanleg van nieuwe riolen en nieuwe bestrating rondom de Zuidkampweg. We zijn nu beland in de laatste fase van deze werkzaamheden. Vanaf vrijdag 8 december a.s. wordt het laatste stuk van de Zuidkampweg voorzien van nieuwe bestrating in de vorm van nieuwe gebakken klinkers. Deze werkzaamheden zullen tot de kerstvakantie duren. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de ingang van de Zuidkampweg tot de Transportweg.

Afgelopen weken zijn van diverse kanten opmerkingen gekomen over de slechte kwaliteit van de toegangswegen voor auto’s, maar ook voor fietsers  in ’t Vaneker.  De slechte weersomstandigheden in combinatie met het vele  bouwverkeer hebben recent de situatie nog verergerd. 
Voor de kerst proberen we daarom in ieder geval het volgende te doen:

  • De bestratingswerkzaamheden van de Zuidkampweg zullen afgerond worden, waardoor deze weg weer normaal gebruikt kan worden.
  • In de Overmaatweg (deel tussen theehuis en aansluiting Hegeboerweg) zijn de afgelopen periode diverse gaten ontstaan aan de zijkant van het asfalt; we zullen deze gaten gaan repareren.

Bewoners en bezoekers van 't Vaneker kunnen hinder ondervinden door de werkzaamheden die de aannemer uitvoert. Dit realiseren wij ons en we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. ’t Vaneker is tijdens de werkzaamheden via een bypass te bereiken. 

Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht. Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en medewerking!


Overig nieuws