Opening Sprakelplein

Vrijdagochtend vroeg, 08.00 uur, wellicht op een van de mooiste momenten op een dag in 't Vaneker opende wethouder Hans van Agteren het vernieuwde Sprakelplein. Dat deed hij door een boom te planten en zo symbolisch de ontwikkeling van de openbare ruimte in 't Vaneker te vieren. Daarna konden alle aanwezigen genieten van een Englisch breakfast, aangeboden door theehuis Sprakel in 't Bos.

De werkzaamheden in 't Vaneker brengen voor de omwonenden overlast met zich mee. Dit geldt ook zeker voor de mensen in de omgeving van het Sprakelplein die hier soms al vele tientallen jaren wonen. Daarom werd na de symbolische planting voor omwonenden van ’t Sprakelplein en bewoners en potentiele kopers van een kavel of een pand in ’t Vaneker een uitgebreid Englisch breakfast geserveerd in theehuis Sprakel in ' t Bos.

Wethouder Van Agteren heeft een zomereik geplant. Deze jonge boom staat voor de waarde van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Bewoners en bezoekers van 't Vaneker zijn nu te gast in het bijzondere gebied. 

De opening van het Sprakelplein vandaag markeert de afronding van verschillende werkzaamheden aan de openbare ruimte aan het pleintje en zijn omgeving. Het meeste werk is niet direct zichtbaar, maar zit onder de grond. In deze omgeving zijn namelijk de oude kabels en leidingen van Defensie vervangen door nieuwe leidingen die aangetakt zijn aan het openbare net. 

Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het bestaande karakter van ’t Vaneker. Zo zijn bestaande klinkers hergebruikt bij de aanleg van het plein en de aansluitende Zuidkampweg.

De natuur wordt zo veel mogelijk ontzien. Om wortels van waardevolle bomen te sparen zijn op een aantal plekken leidingen geboord in plaats van ingegraven. Houtwallen zijn gespaard en daar waar schade onvermijdelijk is wordt opnieuw aangeplant. Ook zullen in ’t Vaneker veel nieuwe houtwallen worden aangelegd.

’t Vaneker ontwikkelt zich nu zichtbaar tot één van de mooiste woonlocaties van Enschede. 

 

 


Overig nieuws