Start herplant bomen in in 't Vaneker

In verband met de herplantplicht worden de komende weken in totaal 46 extra bomen in ’t Vaneker geplant.

In onderstaande afbeelding zijn de plaatsen aangegeven waar de nieuwe bomen geplant zullen worden. De stippen geven alleen de locatie aan, per stip kan het aantal te planten bomen verschillen.

Herplantplicht

De herplantplicht geldt voor alle bomen die binnen ’t Vaneker gekapt worden. Ook als je zelf een of meerdere bomen op je eigen kavel hebt gekapt, dien je deze te vervangen door nieuwe bomen te herplanten. Je doet dit door binnen 3 jaar evenveel bomen terug te planten als je gekapt hebt. Voordat je een boom kapt of een houtwal rooit, is in de meeste gevallen een kapvergunning nodig. De bomen die je plant dienen dezelfde kwaliteit te hebben en van nature voor te komen in Nederland. 


Overig nieuws