Sloop sporthal

Vanaf eind juli zal de Sporthal aan de Zuidkampweg gesloopt worden. Ook wordt het naastgelegen bos uitgedund.

Een recente uitspraak van de Raad van State, waarbij de herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied  is goedgekeurd, maakt het mogelijk om dit te gaan doen en vervolgens op deze plek 5 nieuwe kavels uit te gaan geven. Deze kavels brengen we in het najaar van 2017 in verkoop.

Het slopen van de sporthal en het uitdunnen van het bos  zal het beeld in dit deel van 't Vaneker veranderen; er komt  ruimte vrij voor het bouwen van 5 nieuwe villa's.
Een aantal waardevolle groenstructuren wordt gehandhaafd. Dat geldt voor de karakteristieke rij bomen in de berm van de Zuidkampweg en een ruime houtwal aan de oostzijde aan de Vorgersweg. Ook het bosgebied ten zuiden van de sporthal blijft gehandhaafd. Tenslotte zal ook op de toekomstige kavels een aantal waardevolle bomen behouden blijven.
 


Overig nieuws