Villa's

Villa's

Op kavels tussen de 1.000 m2 en 1.500 m2 kunnen ruime villa's worden gebouwd. De kavels zijn te vergelijken met kleine, naar binnen gerichte buurtschappen. De woningen zijn op het midden georienteerd.. Door de wijze van verkavelen en het wisselend perspectief van deze buurtschapjes kunnen afwijkende bouwvolumes worden gebouwd. Richtinggevend is nog steeds de landschappelijke context en eigenheid. Woningen met een statige architectuur zijn daarom niet gewenst. Ook bij dit woontype wordt de overgang tussen openbaar en prive niet door een welstandseis aangestuurd. Juist de kavels bieden door een vloeiende overgang en het gebruiken van dezelfde materialen grote kansen om de kwaliteit te versterken.

Wil je weten waar de kavels bestemd voor villa's liggen? Bekijk ze op de overzichtskaart!