Erve Brandemaat

In ’t Vaneker in Enschede zijn de zeven kavels bij Erve Brandemaat bestemd voor het toekomstbestendig, natuurinclusief en circulair bouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de woningen niet aangesloten zijn op het riool, omdat het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van het toilet en de wasmachine en het afvalwater lokaal in een rietveld wordt gezuiverd.  Het resultaat is dat je woont in een duurzame, energie- en waterneutrale woning, in een schitterende natuurlijke omgeving. Je hebt lage energiekosten, geen kosten voor de aansluiting op het riool, je betaalt geen rioolheffing en je bespaart op drinkwater. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Erve Brandemaat laat zien dat een energie- en waterneutrale ontwikkeling, een toekomstbestendig erf met een hoge leefkwaliteit oplevert, dat goed in het bestaande landschap is geïntegreerd. Een plek waar water een duidelijke en aantrekkelijke plek krijgt. Als toekomstige bewoner word je in tal van zaken ondersteund. Naast workshops over een energieneutrale en duurzame bouwwijze, krijg je ideeën aangereikt voor water- en natuurvriendelijke voorbeeldtuinen.

Duurzaam gebruik water

Voor de realisatie van een waterneutraal erf is gekozen voor innovatieve oplossingen, waarmee het gebruik van regenwater toeneemt en dat van drinkwater afneemt. Dit sluit aan bij een op circulariteit gerichte toekomst. De kavels op Erve Brandemaat krijgen een systeem dat regenwater van het dak opvangt voor gebruik in en om de woning. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het toilet, de wasmachine en voor de bewatering van de tuin. Je afvalwater wordt afgevoerd naar een helofytenfilter in de tuin. Dit is een van de omgeving afgesloten unit beplant met riet, die zorgt voor een biologische zuivering. Het gezuiverde water wordt via slootjes naar dieper gelegen natte zones geleid, waar het gebufferd wordt en in de bodem infiltreert.

Waterrobuust bouwen

Meer en hevigere regenval en veranderende temperaturen dwingen ons in te spelen op het toekomstige klimaat. Door de woningen iets verhoogd (ca. 30 cm) aan te leggen ten opzichte van het maaiveld, voorkom je zelfs bij hele hevige regenval wateroverlast in huis. Er zijn verschillende manieren om verhoogd te bouwen. Het huis kan op palen gezet worden: door de palen iets langer te maken wordt de woning waterrobuust. Dit kost nauwelijks meer en levert daarnaast een aantrekkelijk beeld op. De woningen kunnen ook van een waterdichte kelder worden voorzien. Door het verhoogd bouwen en de vlonderachtige terrassen op vloerpeilniveau, ontstaat een beeld van een doorlopend landschap, met een minimale aantasting van de omgeving door bebouwing.

Landelijk wonen

De zeven kavels liggen in het karakteristieke Twentse landschap: houtwallen en bospercelen, afgewisseld met open weiden en bouwland. Qua architectuur voegt je woning zich naar de hoofdkenmerken van de bestaande historische panden. Bijzonder voor dit landelijk wonen zijn de vloeiende overgangen tussen de openbare ruimte en je privéterrein, door onder andere tussen de voorgevel en de straat gebruik te maken van een natuurlijke erfscheiding van hagen of houtwallen.

Energieneutraal bouwen

Energieneutraal en aardgasloos bouwen wordt de nieuwe standaard. Zonnepanelen en een uitstekende isolatie, dubbel- of driedubbelglas, goede kierdichting en een optimale klimatologische inpassing, zijn onderdelen van energieneutraal bouwen. Daarnaast kan je gebruikmaken van een aardwarmtepomp of een luchtwarmtepomp. Vanwege de lage temperaturen waarmee warmtepompen werken, wordt altijd gekozen voor vloer- of wandverwarming; dit is ook de meest gezonde en energiezuinige verwarming. 
Ook toekomstbestendig, klimaatrobuust en circulair bouwen?

Wil je meer weten over deze unieke manier van toekomstbestendig, klimaatrobuust en circulair bouwen? Op www.vaneker.nl/te-koop/kavels vind je bij de kavels 93 t/m 99 alle informatie over deze zeven unieke kavels in ’t Vaneker.