Landelijk wonen

Landelijk wonen

Deze woningen staan centraal binnen het Zuidkamp langs de hoofdstructuur of liggen aan de Braakweg. De woningen staan langs woonstraatjes en de kavels kunnen voor een vrijstaand huis in een landelijke omgeving redelijk klein worden. De beeldkwaliteit stuurt daarom op samenhangen in bouwvolume om de landelijkheid en rust van de omgeving te ondersteunen. Richtinggevend zijn de horizontale accentuering van het bouwvolume, de grote zadeldakkappen en hoogwaardig materiaalgebruik. Kenmerkend voor het Zuidkamp zijn de vloeiende overgangen tussen openbaar en prive. Een erfscheiding tussen voorgevel en de straat is voelbaar maar niet duidelijk zichtbaar. Een lage haag markeert bijvoorbeeld deels de overgang. De welstand geeft aandacht aan de overgang zonder hieraan eisen te stellen. De woningen van het type landelijk wonen gaan pas in een latere fase van het project in verkoop.