Het proces van verbouwen

Als je een bestaande woning in ’t Vaneker koopt ben je eigenaar van een prachtig stukje cultuur historisch erfgoed. Verleden wordt via eigentijdse woon- oplossingen gekoppeld aan toekomst.

Verbouwen van een bestaand gebouw vergt creativiteit en tijd in meer of mindere mate. Alles is afhankelijk van je woonwensen. Of nu alleen wonen of wonen gecom- bineerd met werken het doel is: het wordt precies zoals je wilt. Maar voordat je kunt verbouwen, is er veel te regelen: de selectie en aankoop van het juiste pand, beslissen of je wel of niet gaat verbouwen, de aanvraag van een omgevingsvergunning en de eventuele opdrachtverstrekking aan de aannemer.

Om je op weg te helpen, zetten wij de belangrijkste stappen voor je op een rij.

  • Oriëntatie

De eerste stap is natuurlijk de keuze voor ‘t Vaneker als je toekomstig woongebied. Je laat je uitgebreid informeren over het gebied en de mogelijkheden die ‘t Vaneker je biedt. Duidelijk is dat je kiest voor de zo kenmerkende sfeer en stijl die de bestaande bouw van ’t Vaneker biedt.

  • Verkenning van wensen én mogelijkheden

Wat zijn je wensen en wat is er mogelijk:

  • grootte van de woning;
  • wonen of werken en wonen;
  • ligging en grootte van het perceel;
  • scan van de financiële mogelijkheden;
  • uitbreidingsmogelijkheden bestemmingsplan. 


Voor de bestaande gebouwen op ’t Vaneker is een speciaal pandpaspoort gemaakt, waarop alle specifieke gegevens overzichtelijk zijn gepresenteerd. Het pandpaspoort kun je via deze pagina vinden.

  • Beschikbaarheid 


Totaal worden er 40 bestaande panden gefaseerd in de verkoop gedaan. Een overzicht van de beschikbare panden kun je vinden op www.vaneker.nl. Als je belang- stelling hebt voor een pand, kun je contact opnemen met Bureau Kaveluitgifte ‘t Vaneker voor informatie of het maken van een bezichtigingsafspraak. De panden worden verkocht volgens het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Als je je keus gemaakt hebt, treedt het verkoopproces in werking.

  • Tekenen koopovereenkomst en verdere voorbereidingen

Nadat de koopovereenkomst getekend is, ga je verder met de voorbereidingen. Voor de bestaande panden hanteren we vraagprijzen kosten koper. De tijd die zit tussen de aankoop van de woning en de werkelijke on- dertekening bij de notaris kun je gebruiken om alvast de volgende voorbereidingen te treffen:

a) Regelen van de financiering

b) Uitwerking van het verbouwingsontwerp

Je gaat verder met het woningontwerp, de eventuele selectie van architect en aannemer en andere zaken die met de verbouw van je woning te maken hebben.

c) Aanvraag omgevingsvergunning

Als je een bestaande woning wilt verbouwen kun je van de gemeente een omgevingsvergunning nodig hebben en moet het ontwerp ook worden getoetst door de stadbouwmeester. Om verrassingen tijdens de formele toets te voorkomen, adviseren wij je om het ontwerp bouwplan in een vroeg stadium vóór het indienen van de formele aanvraag omgevingsvergunning, te laten beoordelen door onze stadsbouwmeester.

d) Planning

Afhankelijk van je plan neemt het verkrijgen van een omgevingsvergunning circa acht tot twaalf weken in beslag (exclusief eventuele bezwaarprocedures). Je kunt er ook voor kiezen om pas na de formele overdracht van de woning te beginnen met stap 4. Wij adviseren je echter om hier eerder mee te beginnen.

  • Overdracht

De formele overdracht en de betaling van de woning vinden plaats bij de notaris.
Je kiest hierbij de notaris. Als je geen voorkeur hebt, kiest Bureau Kaveluitgifte ‘t Vaneker een notaris.
De notariskosten en de kadastrale kosten komen voor rekening van de koper.