Bestemmingsplan ‘t Vaneker vastgesteld

De gemeenteraad van Enschede heeft het bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor ‘t Vaneker vastgesteld. Het bestemmingsplan waarborgt in wisselwerking met het beeldkwaliteitsplan de gewenste identiteit voor ’t Vaneker. De komende jaren ontwikkelt ’t Vaneker zich tot een uniek woonlandschap met ca. 260 woningen, waarvan ongeveer 40 in de bestaande panden. ’t Vaneker ligt op de grens van de stad en het buitengebied.


Procedures

Het door de raad vastgestelde bestemminsplan ’t Vaneker wordt z.s.m. gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt daarna gedurende 6 weken ter inzage in het Stadskantoor in Enschede. Voor diegenen die eerder een zienswijze hebben ingediend  bestaat tijdens deze beroepstermijn de mogelijkheid beroep in stellen bij de Raad van State. Na afloop van deze termijn treedt het bestemmingsplan in werking en kunnen er omgevingsvergunningen door de gemeente worden verleend. 

Meer informatie:

Rien Wilderink, projectleider ’t Vaneker
T: 053-4815568 
E: r.wilderink@enschede.nl