Kavel 175

Koopsom:
Oppervlak:
1028 m2
Mogelijkheden:
Woongebied - lettercode B

Omschrijving

Genieten van het buiten wonen en leven staat centraal in ‘t Vaneker. Een prachtig decor van een uitgestrekt en glooiend natuurgebied, met uitzicht op beekdalen en essen. Wonen in ’t Vaneker betekent een wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen huis en tuin.

De kavel van ca. 1.028 m2 ligt centraal in ’t Vaneker en wordt omringd door een van de groene longen in het gebied, waardoor je op de kavel veel privacy hebt.

Inschrijven kavel

Ben je geïnteresseerd in de kavel? Dan kun je het lotingsformulier - dat hieronder bij documenten en in het informatiepakket te vinden is - inleveren bij Notariskantoor Hordijk (M. H. Tromplaan 20 in Enschede). Dit kan vanaf maandag 25 september vanaf 9.15 uur tot vrijdag 6 oktober 17.00 uur. 

Loting

Op dinsdag 10 oktober vindt om 19.00 uur de online loting plaats. Tijdens de loting trekt de notaris een voor een de briefjes met daarop de gegevens van de inschrijvers. De volgorde van de trekking bepaalt wie de eerste, tweede, derde, etc. optant is. De loting is online te volgen, maar het is niet noodzakelijk om hierbij aanwezig te zijn. Na de loting word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op welke plaats je op de lijst staat en wat de verdere procedure is.

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
 • Voor erfscheidingen hoger dan 1 meter geldt dat in een aantal gevallen dit niet is toegestaan en heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, of wil je het informatiepakket liever geprint ontvangen? Dan ben je op vrijdag 22 september van 13.30 tot 17.00 uur harte welkom op Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker aan de Zuidkampweg 1.

Kenmerken

 • Kaveloppervlakte is ca. 1028 m²
 • Bestemming: Woongebied - lettercode B
 • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Een woonhuis met plat dak is op deze kavel niet toegestaan
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30 % van het kaveloppervlak met een maximum van 300 m²
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 4,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 10,0 meter
 • Minimum dakhelling voor woonhuizen met kap bedraagt 20°
 • Binnen een afstand van 5,0 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen geldt een maximum goothoogte van 3,0 meter en een maximum bouwhoogte van 6,0 meter voor aan-en bijgebouwen
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en dient tevens voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op