Kavel 164

Koopsom:
Oppervlak:
1291 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: woongebied, lettercode H

Omschrijving

Genieten van het buiten wonen en leven staat centraal in ‘t Vaneker. Een prachtig decor van een uitgestrekt en glooiend natuurgebied, met uitzicht op beekdalen en essen. Wonen in ’t Vaneker betekent een wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen huis en tuin. Er heerst door de wijze waarop de kavels in ’t Vaneker liggen een intieme sfeer, met veel privacy. Het typische, authentieke karakter van ’t Vaneker is voelbaar door de nabijheid van de historische panden en het bestaande landschap. Deze kavel ligt centraal in ’t Vaneker.

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Het Stijlboek ‘t Vaneker dient als leidraad en inspiratiebron voor de inrichting van de overgang tussen uw kavel en de openbare ruimte
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

Kenmerken

 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30% van het kaveloppervlak, met een maximum van 300 m²
 • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Woonhuizen en bijgebouwen zijn voorzien van een plat dak of een samengesteld plat dak
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen is weergegeven in onderstaande tekening
 • Het is niet toegestaan om het bouwvlak van de woning hoger te maken dan het op de tekening aangegeven vloerpeil
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
 • Op de kavel kan in natte periodes een hoge grondwaterstand voorkomen. Wij adviseren te bouwen zonder kruipruimte
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en dient tevens voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op