Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitplan is de materiële norm waaraan individuele bouwplannen moeten voldoen. Dit beeldkwaliteit heeft twee doelen. Door de welstandscriteria worden ten eerste de cultuurhistorische waarden van de militaire bebouwing uit de WO II tijd bewaard. En voor de nieuwbouw wordt op hoogwaardige en unieke architectuur gestuurd binnen de bijzondere eigenheid van de plek.

Download het beeldkwaliteitsplan