Kavel 148

Koopsom:
KS € 399.000,- incl. btw
Oppervlak:
913 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: Woongebied - lettercode B

Omschrijving

Genieten van het buiten wonen en leven staat centraal in ‘t Vaneker. Een prachtig decor van een uitgestrekt en glooiend natuurgebied, met uitzicht op beekdalen en essen. Wonen in ’t Vaneker betekent een wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen huis en tuin. Er heerst door de wijze waarop de kavels in ’t Vaneker liggen een intieme sfeer, met veel privacy. Het typische, authentieke karakter van ’t Vaneker is voelbaar door de nabijheid van de historische panden en het bestaande landschap. Deze kavel ligt centraal in ’t Vaneker.

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Het Stijlboek ‘t Vaneker dient als leidraad en inspiratiebron voor de inrichting van de overgang tussen uw kavel en de openbare ruimte
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

Kenmerken

 • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in het kavelpaspoort
 • Een plat dak is op deze kavel niet toegestaan
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30 % van het kaveloppervlak met een maximum van 300 m²
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 4,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 10,0 meter
 • Minimum dakhelling voor woonhuizen met kap bedraagt 20°
 • Binnen een afstand van 5,0 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen geldt een maximum goothoogte van 3,0 meter en een maximum bouwhoogte van 6,0 meter voor aan-en bijgebouwen
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en dient tevens voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op