Kavel 146

Koopsom:
Oppervlak:
2017 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: Woongebied - lettercode C

Omschrijving

De ruim opgezette kavel ligt centraal in ’t Vaneker, midden in een boomrijke omgeving. De bomen dienen als natuurlijke erfafscheiding en bieden veel privacy.

Wonen in ‘t Vaneker betekent een wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen huis en tuin. Op deze boskavel heb je vanuit elke kamer van het huis zicht op je zeer royale, zonnige tuin.

Theekoepel

Ten zuiden van de Heetveldweg stond boerderij de Scheperij, eigendom van de heer H.J. Blijdenstein. Bij deze boerderij is in 1911 een theekoepel gebouwd, bestaande uit een entree, natte cel, keukentje, rustkamer en grote, open veranda. De bewoners van de boerderij moesten het geheel schoonhouden en zorgen voor eten en drinken als de familie Blijdenstein en hun bezoek in de theekoepel van de natuur zat te genieten. De theekoepel is na de oorlog verbouwd en geschikt gemaakt voor permanente bewoning.

Het is een van de slechts drie theekoepels die in Enschede bewaard zijn gebleven, dus het betreft een uniek historisch bouwwerk dat uiteraard behouden moet blijven.
Bron: Jan Bult

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Voor erfscheidingen hoger dan 1 meter geldt dat in een aantal gevallen dit niet is toegestaan en heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

Kenmerken

 • De minimale afstanden van gebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 20% van het kaveloppervlak
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 6,6 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 11,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met plat dak bedraagt 7,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met samengesteld plat dak bedraagt 11,0 meter
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en dient tevens voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op