Kavel 135

Koopsom:
Oppervlak:
1404 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: woongebied, lettercode C

Omschrijving

Wonen in een prachtig decor van een uitgestrekt en glooiend natuurgebied met uitzicht op beekdalen
en essen. Dat is je vooruitzicht als je kiest voor deze kavel op ’t Vaneker, in een lommerrijke setting.

Wonen in ’t Vaneker betekent een wisselwerking tussen binnen en buiten, tussen huis en tuin. Vanuit elke kamer van het huis heb je zicht op je zeer royale tuin. Deze tuin is de buitenkamer van je woning. Deze ruime kavel ligt centraal in ‘t Vaneker.

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Voor erfscheidingen hoger dan 1 meter geldt dat in een aantal gevallen dit niet is toegestaan en heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

Kenmerken

 • De minimale afstanden van gebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 25% van het kaveloppervlak
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 6,6 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 11,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met plat dak bedraagt 7,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met samengesteld plat dak bedraagt 11,0 meter
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en dient tevens voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op