Kavel 122

Koopsom:
Oppervlak:
1396 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: Woongebied - lettercode B

Omschrijving

De zonnige, ruime kavel ligt aan de rand van ’t Vaneker, ten noorden van Parkwonen en is omringd door historische panden en het bestaande groen. De kavel heeft vrij uitzicht op het buitengebied en de weilanden en ligt aan de andere kant verscholen achter de natuurlijke houtwal met grote bomen. De kavel grenst aan het nieuw aan te leggen natuurgebied, waardoor het wonen in het buitengebied nog eens extra benadrukt wordt.

Kenmerken

  • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
  • Een woonhuis met plat dak is op deze kavel niet toegestaan
  • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30 % van het kaveloppervlak met een maximum van 300 m²
  • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 4,0 meter
  • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 10,0 meter
  • Minimum dakhelling voor woonhuizen met kap bedraagt 20°
  • Binnen een afstand van 5,0 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen geldt een maximum goothoogte van 3,0 meter en een maximum bouwhoogte van 6,0 meter voor aan-en bijgebouwen
  • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 25 m² verharding
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en tevens dient voor het bergen van hemelwater
  • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter

Ligging

Neem contact met mij op