Kavel 96

Koopsom:
Oppervlak:
1903 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: Woongebied - lettercode B

Omschrijving

Erve Brandemaat is een plek waar water een duidelijke en aantrekkelijke plek krijgt. En waar nieuwe vormen van bouwen en wonen ontwikkeld worden die aangepast zijn aan het landschap. Voor Erve Brandemaat bieden wij u begeleiding in hergebruik regenwater, zuivering afvalwater, circulair bouwen en zelf stroom opwekken. Een duurzame toekomstgerichte plek.

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Voor erfscheidingen hoger dan 1 meter geldt dat in een aantal gevallen dit niet is toegestaan en heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze

Kenmerken

 • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Een woonhuis met plat dak is op deze kavel niet toegestaan
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30 % van het kaveloppervlak met een maximum van 300 m2
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 4,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 10,0 meter
 • Minimum dakhelling voor woonhuizen met kap bedraagt 20°
 • Binnen een afstand van 5,0 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen geldt een maximum goothoogte van 3,0 meter en een maximum bouwhoogte van 6,0 meter aan-en bijgebouwen
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 100% met een minimum van 3,0 m3 berging per 50 m2 verharding.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel.Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en tevens dient voor het bergen van hemelwater
 • Water heeft bijzondere aandacht op deze kavel. Klimaatrobuust, natuurvriendelijk en duurzaam bouwen is het uitgangspunt.

We verwijzen u voor informatie naar de bijlage 'Vaneker Erve Brandemaat kavelpaspoort'. Dit is een intergraal onderdeel van het kavelpaspoort. 

Ligging

Neem contact met mij op