Kavel 92

Koopsom:
Oppervlak:
1039 m2
Mogelijkheden:
Bestemming: Woongebied - lettercode B

Omschrijving

Deze kavels liggen centraal in ’t Vaneker. Op de kavels komen woningen die in harmonie zijn met de lande- lijkheid en de rust van de omgeving. Qua architectuur voegen de woningen zich naar de hoofdkenmerken van de bestaande historische panden. Bijzonder voor het landelijk wonen zijn de vloeiende overgangen tussen de openbare ruimte en het privé terrein. Een erfscheiding tussen voorgevel en de straat is voelbaar, maar niet duidelijk zichtbaar. 

Beeldkwaliteit
 • Voor de vormgeving van de woning zijn de algemene welstandscriteria van toepassing
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Toegepaste kleuren vormen een rustig en natuurlijk palet
Aanbeveling
 • Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en bijdragen aan de groene kwaliteit van ‘t Vaneker
 • Een sterke relatie tussen het landschap en de woning levert een interessant perspectief
 • Voor erfscheidingen hoger dan 1 meter geldt dat in een aantal gevallen dit niet is toegestaan en heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden
Zelf bouwen

Wij hebben de stappen voor het proces van het zelfbouwen voor je op een rij gezet. 
Hier vind je meer informatie.

Vragen?

We hebben alvast de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet, met daarbij de antwoorden. 
Hier lees je ze.

 

 

Kenmerken

 • De minimale afstanden van het hoofdgebouw tot perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tekening
 • Een woonhuis met plat dak is op deze kavel niet toegestaan
 • Maximum bebouwingspercentage bedraagt 30 % van het kaveloppervlak met een maximum van 300 m2
 • Maximum goothoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 4,0 meter
 • Maximum bouwhoogte voor woonhuizen met kap bedraagt 10,0 meter
 • Minimum dakhelling voor woonhuizen met kap bedraagt 20°
 • Binnen een afstand van 5,0 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen geldt een maximum goothoogte van 3,0 meter en een maximum bouwhoogte van 6,0 meter aan-en bijgebouwen
 • De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m3 berging per 50 m2 verharding
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater en grondwater op uw kavel. Wij leggen op uw kavel een smalle sloot aan, die zorgt voor afvoer van overtollig grondwater en tevens dient voor het bergen van hemelwater
 • Maximaal 1 toegang door de openbare ruimte tot het perceel met een breedte van maximaal 5,0 meter 

Ligging

Neem contact met mij op