Regelingen kavelkopers

Natuurlijk willen we graag dat je in 't Vaneker komt wonen. Om op een kavel naar keuze precies dat huis te bouwen wat je wilt, midden in het Twentse coulissenlandschap. Wij helpen je hier graag mee verder; met advies en met het aanbieden van stimuleringsregelingen, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Deze regelingen zijn in 2015 vastgesteld. Wat houden deze regelingen precies voor jouw als koper in?

  1. Kopers kunnen een kavel zeven maanden reserveren (één maand kosteloos, zes maanden tegen een rentevergoeding, waarvan maximaal drie maanden in rekening wordt gebracht);
  2. Het rentepercentage voor de reserveringsvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op het rentepercentage, zoals genoemd in de Programmabegroting 2016 (was het rentepercentage voor 25-jarige vaste geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten)*;
  3. De maatregel "verlengde termijn akte passeren" is aangescherpt. Kopers krijgen na ondertekening van de koopovereenkomst negen maanden de tijd om de akte te laten passeren (deze termijn was twaalf maanden)*;
  4. De ontbindende voorwaarde "verkoop eigen woning" is aangescherpt. De termijn in de ontbindende voorwaarde is teruggebracht van 12 maanden naar 9 maanden. De te betalen som bij ontbinding van de koopovereenkomst door gebruik te maken van ontbindende voorwaarde, wordt gekoppeld aan het te betalen rentepercentage voor de reserveringsvergoeding, met een maximum van € 5.000,00*.
  5. De stimuleringsmaatregel voor een bijdrage in een bouwkostencalculatie ter waarde van € 300,00 en voor een gefaseerde bijdrage in de bouwbegeleiding (tot maximaal € 2.000,00) blijven ongewijzigd gehandhaafd.

* gewijzigd per 1 januari 2016 ten opzichte van de bestaande regelingen in 2015. 

Deze nieuwe stimuleringsmaatregelen gaan in op 1 januari 2016 en gelden voor nieuwe optanten. Als je op 31 december 2015 al een optie op een kavel had, maak je nog gebruik van de stimuleringsmaatregelen uit 2015 (regeling 1 en 5).